Cadet-kornet Tutert ontvangt Krijgswetenschapsprijs 2017

KVBK-prijs Roy Tutert

Cadet-kornet Roy Tutert heeft voor zijn bachelorscriptie Money makes the world go round de Krijgswetenschapsprijs 2017 van de KVBK gekregen.

Prof. dr. ir. Patrick Oonincx reikte de prijs op 23 juni namens het bestuur van de KVBK uit.

In zijn scriptie onderzoekt Tutert de rechtmatigheid van het aanvallen van geldopslagplaatsen. Een actueel vraagstuk, omdat het economische gevecht naast kinetische aanvallen een rol speelt bij het bestrijden van terreurbewegingen. Door het vernietigen van geldvoorraden kan een forse slag worden toegebracht aan het vermogen om strijders uit te betalen. Dit is vanuit het humanitair oorlogsrecht echter niet onomstreden.

Tutert beschrijft de operationele praktijk, met de processen waarin besluiten worden genomen over doelkeuze (targeting) en het debat onder juristen over de legitimiteit van dit soort aanvallen. Tevens kijkt hij welke posities juristen in andere landen innemen en komt hij tot een gefundeerd eigen oordeel, dat ook voor de Nederlandse krijgsmacht van belang kan zijn.