KVBK: lezing 'Lessen van de brandende kampongs' en algemene ledenvergadering

Rémy Limpach

Afgelopen september verscheen De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach. Hierin toonde de auteur aan dat er structureel ongepast geweld was gebruikt tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, in een omvang die tot de publicatie van het boek onbekend was. 

Dr. Limpach zal in zijn lezing over deze oorlog niet alleen ingaan op de historische gebeurtenissen en de aard en de omvang van het geweld, maar vooral ook op de oorzaken van het ontspoorde gedrag. Maakten alle eenheden zich hieraan schuldig? Wat was de rol van militaire leidinggevenden, van het hoogste tot het laagste niveau? Hoewel inmiddels zeventig jaar is verstreken, zijn sommige lessen tijdloos.

Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KVBK plaats. Hierin komen onder meer een terugblik op de activiteiten van 2016, de financiële verantwoording en enkele initiatieven voor de komende periode aan de orde.

De bijeenkomst begint om 15.30 uur in het Perscentrum van het Plein Kalvermarkt Complex, Kalvermarkt 38, Den Haag.

Programma:   15.30-16.00 uur          ontvangst in de Leeuwenkuil, Kalvermarkt 38, Den Haag

                        16.00-16.30 uur          algemene ledenvergadering KVBK in het Perscentrum

                        16.30-17.30 uur          lezing dr. Limpach in het Perscentrum

                        17.30-18.30 uur          borrel in de Coffee Corner

Aanmelden en opvragen van de vergaderstukken kan door een e-mail te sturen naar D.Boissevain.01@mindef.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en huidige functie of door te bellen met 076-5447337. Toegang is alleen mogelijk met een geldig legitimatiebewijs of een Defensiepas.