Artikel insturen

Auteursaanwijzingen voor het insturen van een artikel

Algemeen

·         Een artikel bestaat uit een Word-document met de tekst. Los daarvan eventuele tabellen, figuren en afbeeldingen bijvoegen. Verwijs in de tekst zelf naar de plaats van de tabellen, figuren enz.

·         De lengte van een artikel bedraagt bij voorkeur 3.000-3.500 woorden exclusief voetnoten, met een maximum van 5.000 woorden. Gebruik een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, met daaronder naam en persoonsgegevens.

·         Manuscripten kunt u per e-mail sturen naar redactie.militaire.spectator@mindef.nl of uploaden via het formulier onder aan deze pagina. 

·         Gebruik de voorkeursspelling (volgens de Van Dale) en een dynamische zinsbouw.

·         Voer geen specifieke codes of layout-elementen in, maar nummer wel de pagina’s.

·         Buitenlandse woorden alleen de eerste keer cursiveren.

·         Geef in het artikel duidelijk koppen en tussenkoppen aan.

-         Als een afstudeerscriptie als basis wordt gebruikt, moet de kern daarvan tot een logisch opgebouwd artikel worden bewerkt.

Noten

·         Gebruik voetnoten, geen eindnoten.

·         Nootcijfers na de punt of komma in een zin plaatsen en doornummeren vanaf 1.

1. Vermelding boeken in noten: Auteur, volledige titel, plaats, uitgever, jaar, blz., punt

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, verkorte titel, paginacijfer(s)

Voorbeeld: Etzi, De moderne organisatie, 444-451.

2. Vermelding tijdschriftartikelen en artikelen uit media in noten: Auteur, titel artikel, tijdschrift en jaargang (jaar) (nummer) paginacijfer(s), punt

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Militaire Spectator 186 (2017) (5) 347.

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Algemeen Dagblad, 10 april 2015.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, ‘verkorte titel artikel’, paginacijfer(s)

Voorbeeld: Jansen, ‘verkorte titel artikel’, 348-350.

3. Meerdere verwijzingen in dezelfde noot scheiden door een punt-komma.

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347; B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Algemeen Dagblad, 10 april 2015.

4. Internetadressen in voetnoten controleren op hun werking. Een datum waarop de site geraadpleegd is hoeft er niet bij.

5. Een losse literatuuropgave bij een artikel is niet nodig.

 

Foto’s, illustraties en tabellen

De bureauredactie zorgt voor foto’s. Als auteurs zelf foto’s, illustraties en tabellen aanleveren, dan gelden deze regels:

·         Foto’s, illustraties en tabellen niet in de tekst opnemen, maar afzonderlijk bijvoegen.

·         Foto’s moeten in hoge resolutie zijn en opgeslagen als jpg. Bij voorkeur opslaan onder de auteursnaam en een volgordenummer. Voorbeeld: Jansen-01.jpg, Jansen-02.jpg.

·         Internetfoto’s kunnen vanwege rechten niet zonder meer worden geplaatst.

·         Bijschriften en credits (naam fotograaf en/of beeldarchief) vermelden.

Samenvatting

Bij het artikel dienen auteurs een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 150 woorden te voegen.

Auteursgegevens

Bij het insturen van een artikel dient u ook de volgende gegevens te vermelden:

·         Auteursnaam, voorletters en gewenste titulatuur en, indien van toepassing, wapen- of dienstvak, korps of functiegroep.

·         Een korte auteursnoot met de huidige werkzaamheden.

·         Bereikbaarheid per telefoon en e-mail.

·         Een adres voor het toesturen van vijf bewijsexemplaren.

·         Een bank- of gironummer (met naam en woonplaats) voor het overmaken van de auteursvergoeding.

Procedure artikelen

De redactie bespreekt artikelen op de maandelijkse redactievergadering. Ze gaat er stilzwijgend van uit dat het om een oorspronkelijke bijdrage gaat, die niet elders is gepubliceerd. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en dient ervoor te zorgen dat het artikel geen vertrouwelijke informatie bevat.

Elke redacteur beoordeelt artikelen op relevantie voor de doelgroepen, actualiteit, structuur, toegankelijkheid, consistentie en taalgebruik. Bij wetenschappelijke artikelen is ook methodologie een criterium. De bespreking kan leiden tot directe plaatsing, plaatsing na bijstelling of afwijzing.