Artikel insturen/submit an article

Auteursaanwijzingen voor het insturen van een artikel/submit an article (see below for author guidelines in English)

Algemeen

·         Een artikel kan Nederlands- of Engelstalig zijn en bestaat uit een Word-document met de tekst. Los daarvan eventuele tabellen, figuren en afbeeldingen bijvoegen. Verwijs in de tekst zelf naar de plaats van de tabellen, figuren enz.

·         De lengte van een artikel bedraagt bij voorkeur 3.000-3.500 woorden exclusief voetnoten, met een maximum van 5.000 woorden. Gebruik een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, met daaronder naam en persoonsgegevens.

·         Manuscripten kunt u per e-mail sturen naar redactie.militaire.spectator@mindef.nl of uploaden via het formulier onder aan deze pagina. 

·         Gebruik een dynamische zinsbouw en bij Nederlandstalige artikelen de voorkeursspelling (volgens de Van Dale).

·         Voer geen specifieke codes of layout-elementen in, maar nummer wel de pagina’s.

·         Buitenlandse woorden alleen de eerste keer cursiveren.

·         Geef in het artikel duidelijk koppen en tussenkoppen aan.

-         Als een afstudeerscriptie als basis wordt gebruikt, moet de kern daarvan tot een logisch opgebouwd artikel worden bewerkt.

Noten

·         Gebruik voetnoten, geen eindnoten.

·         Nootcijfers na de punt of komma in een zin plaatsen en doornummeren vanaf 1.

1. Vermelding boeken in noten: Auteur, volledige titel, plaats, uitgever, jaar, blz., punt

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, verkorte titel, paginacijfer(s)

Voorbeeld: Etzi, De moderne organisatie, 444-451.

2. Vermelding tijdschriftartikelen en artikelen uit media in noten: Auteur, titel artikel, tijdschrift en jaargang (jaar) (nummer) paginacijfer(s), punt

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Militaire Spectator 186 (2017) (5) 347.

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Algemeen Dagblad, 10 april 2015.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, ‘verkorte titel artikel’, paginacijfer(s)

Voorbeeld: Jansen, ‘verkorte titel artikel’, 348-350.

3. Meerdere verwijzingen in dezelfde noot scheiden door een punt-komma.

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347; B.D. Jansen, ‘titel artikel’, in: Algemeen Dagblad, 10 april 2015.

4. Internetadressen in voetnoten controleren op hun werking. Een datum waarop de site geraadpleegd is hoeft er niet bij.

5. Een losse literatuuropgave bij een artikel is niet nodig.

 

Foto’s, illustraties en tabellen

De bureauredactie zorgt voor foto’s. Als auteurs zelf foto’s, illustraties en tabellen aanleveren, dan gelden deze regels:

·         Foto’s, illustraties en tabellen niet in de tekst opnemen, maar afzonderlijk bijvoegen.

·         Foto’s moeten in hoge resolutie zijn en opgeslagen als jpg. Bij voorkeur opslaan onder de auteursnaam en een volgordenummer. Voorbeeld: Jansen-01.jpg, Jansen-02.jpg.

·         Internetfoto’s kunnen vanwege rechten niet zonder meer worden geplaatst.

·         Bijschriften en credits (naam fotograaf en/of beeldarchief) vermelden.

Samenvatting

Bij het artikel dienen auteurs een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 150 woorden te voegen.

Auteursgegevens

Bij het insturen van een artikel dient u ook de volgende gegevens te vermelden:

·         Auteursnaam, voorletters en gewenste titulatuur en, indien van toepassing, wapen- of dienstvak, korps of functiegroep.

·         Een korte auteursnoot met de huidige werkzaamheden.

·         Bereikbaarheid per telefoon en e-mail.

·         Een adres voor het toesturen van vijf bewijsexemplaren.

·         Een bank- of gironummer (met naam en woonplaats) voor het overmaken van de auteursvergoeding.

Procedure artikelen

De redactie bespreekt artikelen op de maandelijkse redactievergadering. Ze gaat er stilzwijgend van uit dat het om een oorspronkelijke bijdrage gaat, die niet elders is gepubliceerd. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en dient ervoor te zorgen dat het artikel geen vertrouwelijke informatie bevat.

Elke redacteur beoordeelt artikelen op relevantie voor de doelgroepen, actualiteit, structuur, toegankelijkheid, consistentie en taalgebruik. Bij wetenschappelijke artikelen is ook methodologie een criterium. De bespreking kan leiden tot directe plaatsing, plaatsing na bijstelling of afwijzing. 

Boekrecensies

Wilt u een boekrecensie aanbieden, informeer dan via het mailadres redactie.militaire.spectator@mindef.nl of de titel wellicht al uitstaat. Een recensie is maximaal 800-1000 woorden en mag niet al bij een ander medium zijn aangeboden. De recensent is niet betrokken geweest bij de productie van het boek en heeft ook verder afstand tot de auteur. Een recensie bestaat uit een beoordeling en een samenvatting van het boek. Het gedeelte met de beoordeling dient altijd langer te zijn dan de samenvatting. 

Bij de recensie dient u de volgende boekgegevens te verstrekken:

volledige titel en ondertitel
naam van de auteur
plaats, uitgeverij en jaar van uitgave
ISBN
prijs

Recensies per e-mail sturen naar: redactie.militaire.spectator@mindef.nl.

Recensenten ontvangen geen honorarium. Zij krijgen twee bewijsexemplaren van de Militaire Spectator toegestuurd.

Author guidelines

Personal information

Provide your name, initials, academic and/or military title(s), email address, work address and current position when submitting an article.

Your article

  • Type in Word, single column, double-line spaced
  • Do not exceed the limit of 5,000 words per article (notes excluded)
  • Do not use continuous line numbering
  • Clearly structure your manuscript, using headings and subheadings
  • Use a concise title and – if applicable – subtitle
  • Write your name (or names) on the first page (author names are not concealed)
  • Use footnotes, not endnotes

The Militaire Spectator uses the following referencing styles:

  • book example: David Kilcullen, Blood Year. Islamic State and the Failures of the War on Terror (London, Hurst & Company, 2016) 58.
  • article example: Tamara Makarenko, ‘Criminal and Terrorist Networks. Gauging Interaction and the Resultant Impact on Counter-Terrorism’, in: Five Dimensions of Homeland and International Security, ed. Esther Brimmer (Washington, D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008) 69-72.
  • when referring to a website, state the name of the site and the url in full

All second and following references (books, articles, and websites) should be abbreviated, (e.g. Kilcullen, Blood Year, 77.)

Together with your article, submit a separate 150-word summary (abstract).

- Send your article via email to: dr. Frans van Nijnatten (editor) at: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl.

Figures, tables and photos

It is allowed to insert figures, tables and photos into your Word document, but they should also be submitted separately in a high-resolution format. Refer to them like Figure 1, Figure 2, et cetera.

Editorial policy

Reviewing your article, the editorial board of the Militaire Spectator will judge its relevance, methodology, analysis and style of writing. Ideally, an article is well founded and contains a point of view that will stimulate the debate in the field of military sciences.

After initial assessement, the editorial board will decide to either publish an article directly, request the author to amend it and resubmit it, or reject it.

The Militaire Spectator publishes articles in print and on its website. After publication, authors receive a final version of their article in PDF format, as well as five hard copies of the journal. There is an author’s fee of 100 euros per article. Please include a bank account number at the first submission of your article.

About the Militaire Spectator

The Militaire Spectator was founded in 1832 as a platform to discuss military affairs in the Netherlands. Since 1972, its publisher is the Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (Royal Military Sciences Society). The Militaire Spectator targets an audience of military officers, scientists, politicians, journalists and members of the general public interested in military affairs.

Current editor-in-chief is Lieutenant General (ret.) R.G. Tieskens. The journal is published monthly on the Internet at www.militairespectator.nl.

For an example of an English language article published in the Militaire Spectator, see: NATO Should Promptly Implement Stability Policing: Why and How by Michael Dziedzic.

If you have any questions contact the editor, dr. FJCM (Frans) van Nijnatten, via email: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl.