B. van Loon MSc

De auteur heeft geschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft een master antropologie gevolgd. In 2013 studeerde ze af op haar onderzoek onder Amerikaanse Irak-veteranen naar de transformatie van het ‘zelf’.