C.N.J. Neisingh – generaal-majoor b.d. van de Koninklijke Marechaussee