D.M. Brongers

Functie: 
Luitenant-kolonel der Cavalerie

Duco Brongers is senior projectleider bij de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC) van de DMO en leider van het PROject Multi-touch Information System Experiment (PROMISE).