Drs. A.A.H. de Bok – commodore van de Koninklijke Luchtmacht