drs. E. Muller - kapitein van de Koninklijke Marechaussee