Drs. J.M.M. van Lieshout

Jan van Lieshout is universitair docent Defensie-economie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.