drs. W. Bogaard - majoor van de Koninklijke Luchtmach