Drs. W.R.M.J. Meessen

 is bij TNO werkzaam als Businessline manager Defensie Onderzoek