H.S. Damstra MSc

Functie: 
Tweede luitenant van de Koninklijke Marechaussee

Harro Damstra is eerste teamleider van de Koninklijke Marechaussee op de brigade Zuid-Holland.