I. Folkerts MSc

Ilse Folkerts MSc. is adviseur bij het kenniscentrum van het Expertisecentrum Leiderschap Defensie, en leidde tevens de werk- en klankbordgroepen actualisering visie leidinggeven