Ir. M.D.E. van der Lee

Marcel van der Lee is wetenschappelijk medewerker bij TNO en verantwoordelijk voor de evaluatie en rapportage van het PROject Multi-touch Information System Experiment (PROMISE).