KLTZA drs. P.J.M.M. van der Heijden, adjunct-defensieattaché