Mr. drs. A. van Vark

De auteur is strategisch adviseur bij de Koninklijke Marechaussee.