Mr. W. Baron – kolonel van de militair juridische dienst