M.W. Passchier BA

Mark Passchier volgt de Vaktechnische Opleiding Infanterie.