P.M. van der Touw

Functie: 
Kolonel van de Koninklijke Landmacht

Paul van der Touw is uitgezonden als Military Assistant to NATO's Senior Civilian Representative to Afghanistan (Kabul).