P.M.A.G.M. Gielen

Functie: 
Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

Kolonel Peter Gielen is commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.