‘Een leven lang leren’ binnen de Koninklijke Marechaussee

Het afstemmen van individuele leerbehoeften van officieren en organisatiebelangen leidt tot kennissynergie waarvan de KMar en de hele krijgsmacht profiteren.