Gastcolumn insturen

Schrijft u een gastcolumn in de Militaire Spectator?

De redactie van de Militaire Spectator daagt de lezers uit een gastcolumn te schrijven. Het thema is vrij, maar moet passen binnen de formule van het tijdschrift. De boodschap moet relevant zijn voor de lezers. Het moet gaan om een gefundeerde eigen mening, om een logisch opgebouwd betoog en de feiten moeten kloppen en verifieerbaar zijn.

Een gastcolumn mag maximaal duizend woorden tellen.

U kunt uw bijdrage sturen naar de bureauredactie via het e-mailadres redactie.militaire.spectator@mindef.nl@mindef.nl of uploaden via het formulier onder aan deze pagina.

De redactie wacht reacties met belangstelling af.

De hoofdredacteur