Gastcolumn

De redactie van de Militaire Spectator biedt de lezers de mogelijkheid een gastcolumn te schrijven. Het thema is vrij, maar moet passen binnen de formule van het tijdschrift. De boodschap moet relevant zijn voor de lezers. Het moet gaan om een gefundeerde eigen mening, om een logisch opgebouwd betoog en de feiten moeten kloppen en verifieerbaar zijn. Een gastcolumn mag maximaal duizend woorden tellen. Hoe u een gastcolumn kunt aanbieden vindt u onder contact.