Hugo Vijver ontvangt Krijgswetenschapsprijs

Hugo Vijver ontvangt Krijgswetenschapsprijs

De voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, generaal-majoor Ivo de Jong, heeft op 13 oktober de Krijgswetenschapsprijs uitgereikt aan Hugo Vijver.

Vijver ontving deze prijs voor zijn scriptie Deterrence in cyberspace. An analysis of the deterrent use of the Netherlands’ offensive cyber capabilities. Met die scriptie sloot hij zijn Master Strategic Studies aan de NLDA, Faculteit Militaire Wetenschappen, af.

Op heldere wijze bepaalde Vijver de kenmerken van cyberwapens en stelde vast onder welke condities deze wapens ook voor afschrikking kunnen worden ingezet.

Met het oog op de inzet van de capaciteiten van het Defensie Cyber Commando is dit een zeer relevant onderwerp, waarmee de scriptie naast academische verdieping ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de doctrine in dit nieuwe domein.