Master Military Strategic Studies

Foto MCD Gerben van Es

In september 2020 start weer de master Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie. Dit is een Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding in deeltijd.

Op dinsdag 11 februari is er een informatiebijeenkomst over de master MSS op de Kromhout Kazerne, Herculeslaan 1 in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 18.00-20.30 uur en aanmelden kan via het e-mailadres master.mss@mindef.nl.

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van de hedendaagse veiligheidspolitiek. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De master duurt twee jaar en is in deeltijd. Het eerste jaar heeft 3 semesters van 10 weken met elk 2 vakken. Het tweede jaar heeft 2 semesters en een thesisperiode.

De masteropleiding is primair bedoeld voor Nederlandse officieren met een vaste aanstelling en burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie. Daarnaast is de master ook toegankelijk voor officieren van bondgenoten of partnerlanden, civiele studenten, medewerkers van andere ministeries (of ngo’s) in vaste dienst die door hun werk met militaire organisaties samenwerken en personen die grote interesse hebben in de inhoud en bijbehorende thema's van de masteropleiding.

Officieren en burgerpersoneel van Defensie moeten minimaal een universitaire bacheloropleiding hebben, dan wel een opleiding KMA/KIM langmodel of Hogere Defensie Vorming. Zij dienen enige jaren werkervaring te hebben. Civiele studenten en anderen hebben (minimaal) een relevante universitaire bacheloropleiding. Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid vereist.

De opleiding is kosteloos voor defensiepersoneel in vaste dienst en buitenlandse militaire studenten. Voor overige deelnemers (zoals reservisten, civiele studenten, studenten via Defensity College) geldt het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde wettelijke collegegeldtarief.

Kandidaten die geen relevante universitaire bachelor of universitaire master hebben, kunnen eventueel worden toegelaten via een deficiëntie- of schakelprogramma.

De master bestaat uit 4 verplichte kernvakken, 4 geclusterde (track)vakken en een keuzevak. Afhankelijk van voorkeur, ervaring, vooropleiding, ambitie en capaciteit worden studenten ingedeeld in de tracks War Studies, Intelligence & Security of Managing and Organising in the Military. De student rondt de studie af met een thesis van 10.000 woorden. De studie bestaat uit totaal 60 EC’s, met een zelfstudielast van ongeveer 20 uur per week. De colleges (6 uur per week) vinden plaats op vrijdagen in Breda.

Inschrijven kan vanaf 1 februari tot en met 30 april. De master biedt plaats aan 45 studenten. Kenbaar maken van interesse of het aanvragen van meer informatie kan via het e-mailadres master.mss@mindef.nl.