Master Military Strategic Studies 2021

In september start het Engelstalig wetenschap­pelijk masterprogramma Military Strategic Studies 2021 aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW).

Voor het aanvragen van een inschrijfformulier, aanmelden voor de voorlichting of vragen over de toelatingseisen is het e-mailadres: master.mss@mindef.nl. Inschrijven kan vanaf 1 februari tot en met 24 mei.

De deeltijd-masteropleiding duurt twee jaar en biedt jaarlijks plaats aan 45 studenten.

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) bij het veiligheids­beleid, de relatie tussen veiligheidsvraagstukken en het strategische concept daarvoor. Ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen, komen aan bod. Verder gaat het programma in op actuele thema’s, zoals cyberoperaties, (contra)terrorisme en het veranderende karakter van oorlogvoering.

De masteropleiding is primair bedoeld voor Nederlandse officieren en burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie. Daarnaast is de master toegankelijk voor civiele (niet-Defensie) studenten met een recente en relevante universitaire opleiding; officieren van bondgeno­ten of partnerlanden; en militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en Defensity College-studenten).

De opleiding is kosteloos voor de primaire doelgroep (defensiepersoneel in vaste dienst) en voor buitenlandse militaire studenten. Overige deelnemers betalen een instellings­tarief (dit betreft onder meer civiele studenten, reservisten, studenten via Defensity College, andere departementen of niet-gouvernementele organisaties).

Kandidaten uit de primaire doelgroep (defensiepersoneel in vaste dienst) die niet aan de toelatingseisen voldoen, maar wel een HBO-bachelor of HBO-masteropleiding hebben afgerond, kunnen via een deficiëntieprogramma (‘schakelprogramma’) hun kennis en vaardigheden op het vereiste niveau brengen. Na een succesvolle afronding van het deficiëntieprogramma kan de kandidaat in het selectieproces – in concurrentie met anderen – meedingen naar een van de beschikbare plaatsen in de masteropleiding.

Klik hier voor meer informatie over het masterprogramma.