Symposium De Slag om de Schelde – 1944

Zuid-Beveland 1944

In het najaar van 1944 richtten de geallieerden het vizier op het Scheldegebied. De ingebruikname van de onbeschadigd in Britse handen gevallen haven van Antwerpen was van vitaal belang voor de bevoorrading van de geallieerde legers. Daarvoor moesten echter de Duitsers van beide Scheldeoevers worden verjaagd. Wat volgde was een wekenlange zware strijd om de toegang tot Antwerpen. De prijs was hoog: meer dan drieduizend geallieerde militairen sneuvelden en ruim tweeduizend Nederlandse en Belgische burgers kwamen om. Aan Duitse kant vallen meer dan vierduizend doden. De materiële schade was enorm.

Op het symposium De Slag om de Schelde – 1944 staan zowel Canadese als Nederlandse militair historici uitvoerig stil bij de militaire operaties in de herfst van 1944 in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Welke rol speelden de land-, lucht- en zeestrijdkrachten? Wat ging er goed en wat ging er fout? Hoe verliep de strijd rond Woensdrecht en Hoogerheide? Wat waren de gevolgen voor de burgerbevolking?

Sprekers zijn onder meer Erwin van Loo (NIMH), Jack Didden, Robert Catsburg, Johan van Doorn, Mike Bechthold  (Canada) en Stephen Connor (Canada).

Moderatoren zijn Wim Klinkert (FMW/NLDA) en Ben Schoenmaker (NIMH).

Datum:            woensdag 30 oktober

Tijd:                 9.00 uur-17.30 uur

Locatie:           Vliegbasis Woensdrecht

Voertaal:         Engels

Aanmelden:    via NIMH@mindef.nl (voor 15 oktober 2019, beperkt aantal plaatsen)