Technische master bij Defensie

Technische master Defensie

De Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA start in september 2019 met de tweede lichting van de Engelstalige wetenschappelijke technologische masteropleiding Military Technology, Processes and Systems (MTPS). Deze deeltijdopleiding heeft een civiele accreditatie (MSc) en wordt gratis aangeboden aan defensiepersoneel.

MTPS levert een belangrijke bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij gebruikt worden. Belangrijke thema’s zijn cyber, onbemande systemen, optimalisaties van ondersteuning en inzet, data-analyse en Life Cycle Management.

MTPS is een eenjarige master (60 EC) voor militairen en burgers met een technisch-wetenschappelijke bachelor-opleiding (of lang model KMA/KIM) en enkele jaren werkervaring, of een technische HBO-achtergrond met een succesvol afgerond schakelprogramma.

Over opzet en inhoud is meer te lezen op de intranetwebsite van MTPS en de internetwebsite van de NLDA. Op dinsdag 6 maart vindt op de Kromhout Kazerne in Utrecht van 17.30-19.30 uur een uitgebreide voorlichting plaats. Nadere informatie over MTPS of aanmelden voor de voorlichting kan via master.mtps@mindef.nl.

Foto: MCD, G. van Es