Prestaties van de Nederlandse krijgsmacht in Europees perspectief