Chanel Nr. 5

‘Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik geef het woord aan de HDB.’

‘Ik dank u allen voor uw snelle komst naar dit begrotingsspoedberaad. We hebben, zoals u weet, op dit moment een crises in de NAVO. De Amerikaanse president heeft problemen met de financiële bijdrage van een aantal landen, waaronder Nederland. Hij is de mening toegedaan dat de landen die minder dan 2 procent van hun BNP aan defensie uitgeven, de NAVO maar moeten verlaten. Op de heer Trumps geheel eigen wijze heeft hij getwitterd dat dit zijn inzet is bij de komende NAVO-top. Spoedoverleg op het hoogste diplomatieke niveau heeft ons duidelijk gemaakt dat het menens is. Hij schijnt in het wekelijkse kabinetberaad te hebben gezegd dat hij alle leden van zijn golfclub die hun contributie niet betalen ook royeert, en geen reden te zien daar binnen de NAVO anders over te denken. En vandaar dus deze bijeenkomst. Ik geef graag het woord aan het Directoraat Generaal Financiën en Control.’

‘Op dit moment is de defensiebegroting 10 miljard euro. Dat is ongeveer 1,15 procent van het BNP. Er zal dus 0,85 procent bij moeten komen. Dan praten we over zo’n 8 miljard Euro.’

‘Dan geef ik nu even gelegenheid aan iedereen voor een eerste reactie, te beginnen met de commandanten van de OPCO’s.’

‘Fantastisch. Dat is geen enkel probleem. Ik heb zo’n stapel met plannen in de kast liggen voor extra F-35’s die we verdomd hard nodig hebben.’

‘Ja, en de kwantitatieve behoefte van de duikbootvervanging kunnen we ook eenvoudig bijstellen. Daar kunnen we zo een miljard op wegschrijven. Verder zijn we in onderhandeling om onze maritieme patrouillevliegtuigen terug te kopen van de Duitsers en de Portugezen.’

‘Ho, ho, ho, meneer de voorzitter. Misschien mag ik, voordat de OPCO-commandanten verder gaan met hun wensenlijstjes, toch nog even iets verduidelijken?’

‘Natuurlijk. Het woord is aan de HDB.’

‘Regeren is vooruitzien. Daarom hebben we het afgelopen jaar bij de Directie Beleid een contingency-plan ontwikkeld voor deze situatie. Met name na het aantreden van president Trump moesten we namelijk met de meest bizarre scenario’s rekening houden.’

‘Daarmee bedoelt u dat we gewoon onze afspraken na moeten komen?’

‘Heren, laat u de HDB even uitpraten.’

‘Dank u meneer de voorzitter. De bedoeling van deze bijeenkomst is niet 8 miljard uit te geven. De bedoeling is Trump tevreden te stellen. Voor u op tafel ligt het contingency-plan ‘Chanel Nr. 5’. Ik wil u verzoeken daar even naar te kijken.’

‘Wat wordt bedoeld met cosmetische begrotingscorrectie?’

‘Daarmee bedoelen we dat de uitgaven voor defensie in hoofdstuk X van de rijksbegroting zullen stijgen naar 18 miljard, maar dat deze uitgaven zullen worden gecompenseerd door verschuivingen op die begroting. U vindt in bijlage 1 tot en met – heel toepasselijk – Nr. 5 de voorgestelde maatregelen. Deze zijn al afgestemd in de ministerraad. Ik stel voor dat we met bijlage 1 beginnen. Het woord is aan de HDP.’

‘Ja, dank u wel. Zoals u weet betaalt Defensie een boete aan Financiën voor elke militair die met vroegpensioen gaat. Deze boete is nu 52 procent. Een en ander is geregeld in Artikel 32b van de Wet op de Loonbelasting. Deze zogenoemde Regeling voor Vervroegde Uittreding of RVU kost Defensie nu jaarlijks 200 miljoen. We zijn met Financiën overeengekomen de boete te verhogen naar 204 procent. Dan moet Defensie jaarlijks 800 miljoen gaan betalen. Die zetten we netjes op de begroting, maar ze vloeien direct weer terug in de staatskas. Daarmee zijn de eerste 600 miljoen binnen. Met dank aan ook de HDF&C voor dit prima idee.’

‘Onder bijlage 2 vindt u het plan voor het onderbrengen van het hele Nederlandse Politiekorps bij de KMar. Dat kost Defensie vervolgens zo’n slordige 6 miljard. Natuurlijk worden het Korps weer teruggedetacheerd bij Binnenlandse Zaken. Financiën kan daar dus 6 miljard op de begroting van BZK korten.’

‘Het resterende geld is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als gevolg van de milieuafspraken heeft het kabinet al een miljard toegezegd voor het terugdringen van de CO2. Die gaan we nu uit de defensiebegroting betalen. U vindt de details in Bijlage 3. Een milieuheffing op straalvliegtuigen voor de KLu en wat voor de dieselvoertuigen van de KL en de schepen van de KM. Allemaal spullen waar relatief weinig mensen in zitten die veel CO2 uitstoten. Dus een bijzonder tarief is daar met het oog op het milieubeleid gepast. Deze afdrachten zullen worden gecompenseerd door een ophoging van het defensiebudget met 1 miljard.’

‘Maar pikt Trump dat? Laat hij zich zo belazeren?’

‘Ja hoor. Dit heet financieel management. Als hij 200 miljoen pikt, moet hij ook 800 miljoen pikken. Gewoon een gevolg van de Nederlandse fiscale wetgeving. En de Italianen hebben ook de hele Carabinieri op de defensiebegroting staan, terwijl die gewoon civiel politiewerk doen, net als onze marechaussee trouwens. En milieuheffingen zijn er tegenwoordig in alle landen. Dus niets nieuws onder de zon.’

‘En andere ministeries? Die krijgen toch ook last van bijvoorbeeld die verhoogde RVU?’

‘Oh, die kunnen we gewoon een vrijstelling geven. Dat doen we nu ook bij bijvoorbeeld de belastingdienst.’

‘Ik mis hier nog een half miljard?’

‘Dat klopt. In bijlage 4 vindt u de laatste cosmetische maatregel. Alle defensieterreinen worden verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf. Wij gaan die natuurlijk terugleasen, waar jaarlijks ongeveer 500 miljoen mee gemoeid zal zijn. Met dat bedrag zal de defensiebegroting worden opgehoogd. We zitten dan op 18 miljard en Trump kan tevreden zijn.’

‘En de opbrengsten van de verkoop, mogen wij die besteden aan nieuwe spullen?’

‘De opbrengsten vloeien natuurlijk terug in de schatkist. Ik dacht dat u het systeem nu wel door zou hebben.’

‘Ik heb nog een vraag. Waar is bijlage 5 dan voor? Als we met 1 tot en met 4 dat cosmetische geld al bij elkaar hebben?’

‘Een goede vraag, generaal Beulen. Bijlage 5 is een niet-cosmetische maatregel. Daarvoor zijn we hier eigenlijk. We moeten deze hele reorganisatie natuurlijk in een nieuw automatiseringssysteem gaan onderbrengen en daarnaast een paar honderd extra ambtenaren aannemen op het ministerie om dit allemaal te bewaken en te controleren. En omdat dit natuurlijk budgetneutraal moet zijn, worden alle OPCO’s aangeslagen. Dat kost u per OPCO 100 miljoen. Niet cosmetisch, dat begrijpt u. Het goede nieuws is dat de OPCO-commandanten zelf mogen bepalen waar ze dit binnen hun ressort gaan bezuinigen. Hoe zoiets moet weet u vast nog wel. Voorstellen graag volgende week inleveren bij de DGFC. En daarmee is de vergadering gesloten. Dank u wel!’