Gidsen, berichtbrengers, spionnen en krijgsgevangenen