Voorlichting Master Compliance and Integrity in International Military Trade

Foto MCD Gerben van Es

De master (MSc) Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) aan de Nederlandse Defensie Academie gaat in op de complexe wereld en regelgeving van de strategische handel in militaire en dual-use goederen en diensten.

Centraal in deze studie staan managementvraagstukken over export control van militaire en dual-use goederen en diensten. Deze vragen omvatten vaak economische, ethische, organisatorische, wettelijke en strategische elementen. Studenten leren de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten toe te passen en krijgen onder meer de handvatten voor het opzetten voor een effectief internal compliance programme.

Geïnteresseerden kunnen zich via het e-mailadres master.ciimt@mindef.nl aanmelden voor een van de voorlichtingsbijeenkomst op 5 april 2021 van 18.00-19.00 (Trip van Zoudtlandtkazerne Breda, Maczekzaal)

De eerstvolgende opleiding start in september 2021. De master is bedoeld voor defensiepersoneel, (buitenlandse) officieren van de krijgsmachtonderdelen, NAVO-medewerkers, beleidsmedewerkers (BuZa, MoD) en de private sector (bijvoorbeeld de defensiegerelateerde industrie).

Mail voor meer informatie de opleidingscoördinator: master.ciimt@mindef.nl.