Defensie in het digitale domein

Nu de notie dat cyberwarfare realiteit geworden is steeds verder doordringt en het Defensie Cyber Commando in de loop van 2017 operationeel wordt, rijst de vraag welke rollen Defensie in het digitale domein speelt.

Nieuwste uitgave