De onderbelichte politiefunctie van de Koninklijke Landmacht tijdens een security gap

Tijdens de ISAF-missie in Uruzgan heeft de Nederlandse TFU te maken gehad met een security gap en politietaken uitgevoerd, wat wijst op de noodzaak om militairen daar beter op voor te bereiden. 

Nieuwste uitgave

Militaire Spectator 11-2017