Een comprehensive approach in the Heart of Darkness?

De geïntegreerde benadering of comprehensive approach, onder meer vastgelegd in de nieuwe Nederlandse Defensie Doctrine, is ouder dan gedacht en werd begin jaren 60 al toegepast tijdens de VN-missie ONUC in Congo.