Oorlogvoering in vredestijd

De theorie van de kernkwadranten maakt het mogelijk de sterke en zwakke punten van Defensie in kaart te brengen en te kijken waar Nederland het kwetsbaarst is in hybride oorlogvoering door buitenlandse mogendheden.