C.E.A. van Weerd BA

Carolina van Weerd volgt de Master International Security aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Master Military Strategic Studies aan de NLDA.