dr. T. Bijlsma

Tom Bijlsma is universitair docent militaire bedrijfswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.