Drs. J. Sassen

Josephine Sassen is werkzaam bij het onderzoeksinstituut TNO.