Drs. J.S.J. Hillen

Functie: 
Minister van Defensie 2010-2012