Ing. A.J.C. Selhorst MMAS

Luitenant-kolonel Tony Selhorst is Hoofd Stafbureau van de Hoofddirectie Beleid van het ministerie van Defensie.