M.J.H.M. Bastin

Functie: 
Kolonel van de Koninklijke Landmacht

De auteur is chef staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land.